Sự kiện nổi bật đang diễn ra

Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Summer Event Server 2,3 2022-01-29 7:40:00
Boss Vàng Server 2,3 2022-01-29 8:00:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 2022-01-29 8:00:00
Binh Đoàn Phù Thủy ALL Server 2022-01-29 8:00:00
Huyết Lâu Víp Server 2,3 2022-01-29 8:30:00
Binh Đoàn Thỏ Ngọc Server 2,3 2022-01-29 8:40:00
Hỗn Nguyên Lâu Server 2,3 2022-01-29 9:00:00
Nhện Raklion Server 1 2022-01-29 9:20:00
Sky Event Server 1 2022-01-29 12:20:00
Đại Chiến Dungone Server 1 2022-01-29 12:50:00
Siêu Boss Server 1 2022-01-29 20:55:00
Đại Chiến Tổng Kim Server 4 2022-01-29 22:50:00

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Hà Nội!