Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Huyết Lâu Víp Server 2,3 2021-12-01 14:30:00
Summer Event Server 2,3 2021-12-01 15:40:00
Boss Vàng Server 2,3 2021-12-01 16:00:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 2021-12-01 16:00:00
Binh Đoàn Phù Thủy ALL Server 2021-12-01 16:00:00
Hỗn Nguyên Lâu Server 2,3 2021-12-01 17:00:00
Sky Event Server 1 2021-12-01 20:20:00
Binh Đoàn Thỏ Ngọc Server 2,3 2021-12-01 20:40:00
Siêu Boss Server 1 2021-12-01 20:55:00
Nhện Raklion Server 1 2021-12-01 21:20:00
Đại Chiến Dungone Server 1 2021-12-01 21:40:00
Đại Chiến Tổng Kim Server 4 2021-12-01 22:50:00

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Hà Nội!